Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Scenografii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
    Wydział Malarstwa
    Ocena: brak danych

Wiedza o sztuce, literaturze dramatycznej, kulturze materialnej i muzyce – Standardy kształcenia

Historia sztuki od prehistorii do końca XX wieku. Historia kultury materialnej - ubiór, wnętrza, meble. Historia kształtowania przestrzeni scenicznej od czasów antycznych do końca XX wieku. Historia dramatu i konwencji scenicznych. Epoki, style i kierunki w kontek¶cie zmian w technice filmowej i w odniesieniu do ogólnych trendów w kulturze. Historia dekoracji filmowej. Taniec w teatrze i teatr ruchu. Teatr lalek. Elementy wiedzy z zakresu mitologii i tradycji biblijnych. Podstawowe pojęcia i terminy muzyczne. Instrumenty muzyczne - ich podział. Zespoły wykonawcze. Budowa utworu muzycznego. Formy i epoki teatru muzycznego. Historia muzyki.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/