Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Scenografii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
    Wydział Malarstwa
    Ocena: brak danych

Tworzenie spektaklu teatralnego i filmu – Standardy kształcenia

Przebieg realizacji spektaklu i filmu. Etapowość działań.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/