Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Scenografii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
    Wydział Malarstwa
    Ocena: brak danych

Sztuka współczesna – Standardy kształcenia

Sztuka polska i światowa od początku XX wieku - podstawowe kierunki. Socrealizm i sztuka nazistowskich Niemiec i Włoch. Socrealizm w Polsce. Najnowsze zjawiska w sztukach plastycznych, teatrze i filmie. Muzyka współczesna.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/