Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Scenografii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
    Wydział Malarstwa
    Ocena: brak danych

Projektowanie scenografii – Standardy kształcenia

Projektowanie scenografii dla teatru dramatycznego, opery, filmu i telewizji. Współpraca z reżyserem - analiza tekstu dramatycznego, scenariusza filmowego oraz libretta i muzyki operowej. Współpraca z dyrygentem - analiza muzyki i przestrzeni scenicznej. Koncepcja inscenizacyjna. Dokumentacja. Zasady współpracy z zespołem realizacyjnym. Realizacja filmu fabularnego. Obraz w filmie. Kostium i wnętrze oraz ich wzajemna zależność. Rekwizyt grający - rekwizyt martwego planu. Styl filmu i styl dekoracji filmowej. Planowanie i improwizacja w produkcji filmowej. Projektowanie dekoracji filmowej. Właściwości optyki filmowej - wpływ na kształt projektu dekoracji. Dekoracje naturalne i budowane. Makiety i dekoracje generowane komputerowo.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/