Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Scenografii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
    Wydział Malarstwa
    Ocena: brak danych

Realizacja spektaklu teatralnego i filmu – Standardy kształcenia

Analiza tekstu dramatycznego. Współpraca z reżyserem. Projekty scenografii i kostiumów. Realizacja dekoracji i kostiumów. Realizacja spektaklu - próby techniczne, ustawianie światła, próby generalne, próba świateł. Koordynacja, zhierarchizowanie i kontrola nad składowymi przedstawienia. Współpraca z pracownikami teatru. Współpraca z reżyserem filmowym. Analiza scenariusza. Inscenizacja i obraz filmowy - kadr, kompozycja kadru, ramka kadru, obiektywy i głębia przestrzeni filmowej, ruch wewnątrzkadrowy, punkt widzenia kamery, wielkość planu, ciągłość ruchu na scenie, rozbicie sceny na ujęcia, pisanie scenopisu. Casting. Współpraca z różnymi pionami ekipy filmowej. Filmowanie we wnętrzach naturalnych i plenerze. Łączenie pleneru z wnętrzem. Źródła światła w kadrze. Praca autora zdjęć filmowych.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/