Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Kostiumologia Zobacz
Podstawowe problemy plastyczne Zobacz
Podstawy scenografii Zobacz
Techniki informatyczne w sztuce Zobacz
Tworzenie spektaklu teatralnego i filmu Zobacz
Wiedza o sztuce, literaturze dramatycznej, kulturze materialnej i muzyce Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/